Highlights

MUMIN MATTA FÖR SOKOS HELSINGFORS

Iris fick nyligen en beställning att väva en matta för den nya muminavdelningen i Sokos Varuhus i Helsingfors. Mattan skulle motsvara färgerna pa de nya muminmuggarna.

Iris just created a carpet for the new Moomin department in the Sokos store in Helsinki. The colors were to match the new Moomin cups.

Mumin Matta för Sokos Helsingfors
Mumin Matta för Sokos Helsingfors
Mumin Matta för Sokos Helsingfors