Rutväv/Square Weave

För rutväven använder Iris fiskargarn som ränning. Som inslag fungerar bomullsremsor av begagnade lakan och som fyllning vadd. Rutväv för gungstol är 165cm – 180cm lång och 42cm bred. Rutväv som bänkunderlag är 185cm – 190cm lång och 55cm bred. Stoldynorna är 42cm x 38cm (4 rutor) eller 42cm x 48cm (5 rutor). Iris produkter säljs i Nelly´s Art & Craft butik i Borgå eller på beställning.

For the square weave (double square weave) Iris uses fiskaryarn as warp. As weft she uses cottonstrips of used sheets and as filling wadding. Square weave for rocking-chair is 165cm – 180cm long and 42cm wide. Square weave as bench bedding(pillows) is 185cm – 190cm long and 55cm wide. The chair pillows are 42cm x 38cm (4 squares) or 42cm x 48cm (5 squares). Iris products are sold in Nelly´s Art & Craft shop in Borgå or by order.